aanvraag2Aanvragen kunnen zeer divers zijn. U kunt precies weten wat u wilt, weten welke technische beperkingen er gelden, welke materialen er in de handel zijn en wat de kosten daarvoor globaal zijn.

Aannemelijker is dat u dat allemaal niet precies weet. Wellicht weet u wel wat u niet wilt hebben, maar niet precies wat u wél wilt hebben.

In een eerste gesprek inventariseren wij wat u wilt en wat u niet wilt en maken we globale schetsen van mogelijke oplossingen van uw wensen. In deze eerste verkenning zal naast de vorm vaak ook het materiaal besproken worden. Aangezien wij op de hoogte zijn van de beschikbare materialen op de markt en bovendien een creatieve combinatie nìet schuwen, kunnen we een nieuwe benadering voorstellen waaraan u nog niet gedacht heeft.

Aangezien een meubel niet alleen functioneel moet zijn maar ook moet passen in de ruimte waarin het geplaatst wordt zullen we, als u niet goed weet wat u wilt, altijd een gesprek bij u thuis voorstellen. Voor het ontwerp is het belangrijk dat we rekening houden met de stijl van de meubels die u reeds in huis hebt, de vorm van de ruimte, de mate van lichtinval. En waarschijnlijk bent u beter in staat over te brengen wat u wenst als u zich in uw eigen omgeving bevindt.

Deze oriënterende fase is gratis.

ontwerp1Aan de hand van de gegevens die u verstrekt heeft en de ervaringen die wij hebben opgedaan maken wij een ontwerp van het meubel dat u wenst. Als het een complex meubel betreft dat de impressie van de ruimte sterk beïnvloedt, zullen we een presentatietekening maken zodat u een goede indruk krijgt van hetgeen wij voorstellen.

In dit eerste ontwerp is de vorm vaak redelijk gedefinieerd, de kleuren en materialen zijn minder bepaald. Aan de hand van de door u aangegeven voorkeuren is daar wel al een invulling aan gegeven maar deze invulling is nog redelijk flexibel.

Doorgaans zijn we in staat om samen met het ontwerp een (richt)prijs te geven voor het uitvoeren van het door ons voorgestelde meubel.

Deze ontwerpfase is gratis.

offerte1Als u tevreden bent met het ontwerp kunnen we een offerte maken voor het maken van uw meubel. In de offerte specificeren we de kosten voor materiaal en arbeid en worden andere meer zakelijke afspraken geregeld. De overeengekomen prijs in de door ons uitgebrachte offerte is bindend (indien u akkoord gaat, heeft u geen verrassingen achteraf), tenzij er in de offette spelposten zijn opgenomen.

Stelposten nemen we op in de offerte indien het ons bij voorbaat niet mogelijk is een kostendekkende prijs in te schatten bij het uitbrengen van de offerte. Doorgaans zal dit gaan over de arbeid die nodig is voor plaatsing. De inschatting die we uitbrengen in de offerte is gebaseerd op jarenlange ervaring maar diezelfde ervaring heeft bijvoorbeeld geleerd dat solide ogende muren bij plaatsing opeens renovatie behoeven, en de kosten daarvoor zijn niet in de offerte opgenomen. Indien een post in de offerte een stelpost is, is dat duidelijk in de begroting gesteld.

Deze offertefase is gratis.

Indien u akkoord bent met het ontwerp en de offerte en ons opdracht hebt gegeven voor het maken van uw meubel brengen wij het in productie. Er zullen eerst werktekeningen gemaakt worden en de materialen zullen worden besteld. In deze fase kan het voorkomen dat er vragen rijzen waarop uw antwoord gewenst is. We zullen u in dat geval benaderen en wachten op antwoord. Indien uw antwoord uitblijft kan het voorkomen dat de vooraf overeengekomen levertijd door ons niet gehaald kan worden.

Reeds in de vorige fases is uw meubel opgenomen in de productieplanning, als project dat mogelijk definitief ingepland dient te worden. Indien u er redelijk zeker van bent dat u uw opdracht bij ons zal plaatsen kunt u productieruimte reserveren, zodat wij een zo snel mogelijke doorlooptijd kunnen realiseren. Echter, pas bij het tot stand komen van de opdracht zullen wij een definitieve leverdatum opgeven. Op dit moment is de levertijd, afhankelijk van drukte, beschikbaarheid van materialen en complexiteit van het project, één tot drie maanden.

Indien u daar prijs op stelt kunnen we een week-op-week foto reportage mailen van de voortgang van de werkzaamheden.

plaatsen1Vóór de afgesproken leverdatum nemen we contact met u op voor een definitieve afspraak. Indien het een meubel betreft dat alleen ergens neergezet wordt, zoals een tafel, hoeft u alleen op het afgesproken tijdstip thuis te zijn.

Vaker gebeurt het dat we het meubel bij u zullen moeten opbouwen of, zoals bij keukens, ook aanvullende werkzaamheden zullen moeten verrichten. In deze gevallen geven wij aan hoeveel tijd we nodig denken te hebben. Deze tijd is doorgaans conform de tijd die we in de begroting hebben opgenomen. Voor het plaatsen van complexe meubels komen we om de duur van overlast voor u zoveel mogelijk te beperken, met twee of drie man.

Vriendelijk verzoeken we u voldoende ruimte te maken waarin wij kunnen werken. Eventueel te demonteren en af te voeren oude meubels dienen leeg te zijn, de plaats waar we uw meubel moeten opbouwen dient vrij te zijn, evenals de omgeving daarvan. Waardevolle voorwerpen, zoals kunst en antiek kunt u beter in een andere ruimte opbergen dan de ruimte waarin gewerkt wordt. Hoewel wij trachten zo min mogelijk overlast te veroorzaken, dient u er rekening mee te houden dat we in uw huis zullen moeten zagen, schuren, of andere werkzaamheden uit zullen moeten voeren die stof- en/of geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Hoewel wij beschermingsmiddelen mee nemen om uw eigendommen (vooral uw vloer) tegen beschadiging tijdens de werkzaamheden te beschermen, kunnen wij helaas niet garanderen dat dat niet gebeurt.

Indien onze werkzaamheden in uw huis onverhoopt langer duren dan gepland zullen we in overleg met u een nieuwe afspraak maken om het werk af te ronden.

Zowel tijdens het ontwerp, met betrekking tot materiaalkeuzes en constructie, als tijdens de productie, als ook met betrekking tot de door ons geselecteerde leveranciers voor bewerkingen die we niet zelf uit kunnen voeren, staan de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons geleverde meubels voorop. Desalniettemin kan het voorkomen dat er defecten in de loop der tijd aan het licht komen.

Aangezien we ervan overtuigd zijn dat de meubels die wij maken aan hoge kwaliteitseisen voldoen, geven we twee jaar garantie op materiaal en constructiefouten. Indien u een fout ontdekt kiezen we per geval, in overleg met u, de voor beiden best mogelijke oplossing, reparatie of vervanging. Vanzelfsprekend zijn herstelwerkzaamheden die binnen de garantie vallen kosteloos.

We dienen u wel erop te wijzen dat hout vaak onderdeel uitmaakt van de door ons gemaakte meubels. Aangezien hout een natuurlijk product is, onderheving aan krimp en verkleuring, zal niet elke verandering van het meubel als een defect gezien worden. Zo is een massief houten blad dat smaller wordt een natuurlijk proces, maar een massief houten blad dat scheurt een defect.